Oferta dla dzieci od trzeciego do dziesiątego roku życia

(indywidualna  praca z dzieckiem):

- stymulowanie rozwoju dziecka 

- zajęcia rozwijające koncentrację uwagi z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori

- praca wyrównawcza

- praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

- inspirowanie aktywności samowychowawczej

- gry i zabawy dydaktyczne

- bajki terapeutyczne

 

 

 

 

  

Julka, lat 7