Oferta dla Szkół Podstawowych

(zajęcia grupowe):

- warsztaty psychoedukacyjne z zakresu integracji grup

- warsztaty psychoedukacyjne z zakresu komunikacji interpersonalnej

- warsztaty psychoedukacyjne z zakresu poczucia własnej wartości

- zajęcia psychoedukacyjne: Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu

zajęcia psychoedukacyjne: Zagrożenia społeczne