• Bińczycka J. (2005), Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Campbell R. (1990), Twoje dziecko potrzebuje Ciebie, Kraków: Wyd. Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej.
 • Claiborn J.M., Pedrick Ch. (2007), Jak pozbyć się złych nawyków. Trening, Gliwice: Wyd. Helion.
 • Eichelberger W. (1997), Jak wychowywać szczęśliwe dzieci, Warszawa: Agencja Wydawnicza Tu.
 • Eichelberger W., (1998), Zdradzony przez ojca, Warszawa: Wydawnictwo Do.
 • Gordon T. (2000), Wychowanie bez porażek. Rozwiazywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Górka I. (2005), Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD, Kraków: Edukacyjna.pl.
 • Hallowell E. M., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych, Poznań: Wyd. Madia Rodzina.
 • Heyne D., Rollings S. (2004), Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje, Gdańsk: GWP.
 • Ilg F.S., Ames L.B., Baker S. M. (1992), Rozwój psychiczny dziecka. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, Gdańsk: GWP.
 • Ilg F.S., Ames L.B., Baker S. M. (1998), Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, Gdańsk: GWP.
 • Johnson S.M. (2012), Style charakteru, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j.
 • Kazdin A., Weisz J.R. (2006), Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach, Kraków: WUJ.
 • Kołakowski A., Wolańczyk T. (i. in). (2006), ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk: GWP.
 • Łopatkowa M. (2002), Elementarz wychowania małego dziecka, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Mattis S.G., Ollendick T.H. (2004), Lęk i fobie nastolatków. Jak pomoć dzieciom przezwyciężyć napady paniki, Gdańsk: GWP.
 • Mizell L.R. (1996), Jak ustrzec swoje dziecko?, Warszawa: Wyd. Cyklady.
 • Monbourquette J. (1997), ABC... komunikacji w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo II.
 • Nartowska H. (1980), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, Warszawa: PZWS.
 • Półtawska W. (2007), Samo życie, Częstochowa: Wyd. Edycja Świętego Pawła.
 • Prekop J., Schweizer Ch. (1997), Niespokojne dzieci. Poradnik dla zanipokojonych rodziców, 
  Poznań: Media Rodzina.
 • Serfontein G. (1999), Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców, Warszawa:  Wyd. Prószyński i S-ka.